toppbanner-hr

MILJØFYRTÅRN I HARDANGER

Hardanger Miljøfyrtårnregion.
Hardangerrådet og kommunane/herada i regionen har gått saman om å etablera ei felles regional Miljøfyrtårnordning. Det betyr at kvar kommune har eigen kontaktperson (spør på tenestetorget) og at Hardangerrådet har ansvaret for sertifieringa. 


Kva er dette?
Miljøfyrtårn er ei nasjonal sertifiseringsordning retta mot privat og offentlig sektor, særleg med vekt på små og mellomstore verksemder. Tiltaka er konkrete og målbare, og skal vera lønsame for den enkelte verksemd.

Ei Miljøfyrtårn-sertifisering hjelper verksemda di med å skapa en miljøvennleg drift og gje ein tydeleg og dokumentert miljøprofil.
Saman med ein godkjent konsulent utfører verksemda ein miljøanalyse og lagar ein handlingsplan for å innfri Miljøfyrtårn sine bransjekrav. Miljøanalysen tar for seg følgjande miljøtema: Internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshandtering, transport og klimarekneskap.

For meir informasjon: www.miljofyrtarn.no 


Last ned annonse slik vert du miljøfyrntårnverksemd i Hardanger (Word-dokument)
map hardanger
Hardanger
IS Fjordvegen
Film Location Hardanger
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
IS Fjordvegen
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Film Location Hardanger
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Lenkjer