Erasmus+ Hardanger

Formål med studieturen var utvikling gjennom kompetanse. Med i gruppa var Næringshagen i Odda, Odda vgs, Høgskulestiftinga i Hardanger, Ullensvang Næringsforum, Hfk og Hardangerrådet. Me møtte Hotellskule som driv hotel,teknisk fagskule, reiselivet med mange spennande prosjekt, by med store tomme industriområder, vertskap og utfordringar. Nytt for oss alle var “night pollution “ I sentrale Europa er dette omlag umgleg å finna naturleg mørke.
Referat finn du her.
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
Lenkjer