toppbanner-hr

AKTIVITET OG PROSJEKT

victor nettverk

Hardangerkonferansen 2017

Hardangerkonferansen 2017 var på Thon Hotel Sandven i Norheimsund 15.-16.11.
Under finn du alle innlegga.
På konferansen vart også bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2017 utdelt av  
Innovasjon Norge. Den gjekk til Frukt og Siderruta Lekve-Syse-Hakestad

Presentasjonane frå Hardangerkonferansen 2017 finn du her.
BULYST - BUKVALITETAR I HARDANGER
Frå urix til pollinering! Kvifor eg ville FRAM til distriktet
Funn frå Pendlarundersøkinga 2017: Kva fortel dei sompendlar ut/inn av Hardanger
Pendlarundersøkinga 2017
Korleis utvikle framtidsretta og etterspurte bukvalitetar i Hardanger
Skapar vekst i Bergen ringverknader for distriktet og omvendt?
UTVIKLING AV HEILÅRSREISELIV
Hardanger - travelt om sommaren, stille om vinteren
"Lofoten winter" - frå lågsesong til normalsesong
Samarbeid mellom aktivitetsverksemder, hotell og transport
Kva har me gjort? Mål, samarbeid og struktur
HARDANGERSMAK
KAPITAL og KOMPETANSE- FØRESETNADER FOR VEKST?
Om eg var utviklingsminister for Hardager...
Frå "ullne idear til internasjonal suksess - KVa var avgjerande for Dale of Norway si utvikling?
"I trusens tjeneste" Lokal forankring - internasjonal marknad
Får vi utanlandsk kapital til å utvikla industrien i Hardanger også i framtida?
Utdeling av Nyskapingsprisen 2017

 
bb 165

Samferdselsplan

Hardangerrådet iks har i 2012 utarbeidd ein oppdatert Samferdselsplan for Hardanger 2014 - 2018.
Les meir >>
bb 140

Regionalt næringsfond

Hardangerrådet har frå 2004 til 2014 årleg fått midlar til Regional Næringsutvikling, løyvde av Hordaland fylkeskommune med grunnlag frå Statsbudsjettet kap 551 post 60.  Hardangerrådet har teke ansvaret for forvaltninga av midlane og kallar det Regionalt Næringsfond Hardanger(RNH).
Les meir >>
bb 166

Hardanger 2030

Hardanger 2030 er fellestittelen på eit langsiktig arbeid i og for regionen Hardanger framover mot årstalet 2030.
Les meir >>
samhandling

Samhandlingsreforma

Prosjekt Samahandlingsreforma i Hardanger vart etablert i 2010, og avslutta no i 2015.
Les meir >>
map hardanger
Hardanger


Prosjektoversikt

Her er ein oversikt på dei prosjekta Hardangerrådet er pådrivar i, driv sjølv og saman med andre.
Last ned pdf
IS Fjordvegen
Film Location Hardanger
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
IS Fjordvegen
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Film Location Hardanger
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Lenkjer