toppbanner-HR

AKTIVITET OG PROSJEKT

IMG_5643

Hardangerkonferansen 2018

Hardangerkonferansen 2018 var på Brakanes Hotel i Ulvik 14.-15.11.2018
Under her finn du alle innlegga.
På konferansen vart også bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2018 delt ut av  Innovasjon Norge.
Den gjekk til Olav Bleie med  Alde Sider. Gratulerar!
Nyskapingsprisen2018 . Delt ut av Sparebankstiftinga Hardanger
I år fekk desse 3 grünerane kvar kr 100.000,-: Gratulerar!
Elisabeth W Hauge og Bjørn Buer, Odda
Økodrift Homlagarden AS, Kvam
Friskus, Voss

Presentasjonane frå Hardangerkonferansen 2018 finn du her.
HARDANGER - EIN REGION MED EI BERUSANDE OG GRØN FRAMTID
Sidereventyret i Hardanger - eit tilbakeblikk.
Vi er berre i starten enno - Sider frå Hardanger i enorm utvikling.
Jord som grunnlag for smak og oppleving.
Hotellgjester vil ha sider frå Hardanger.
Hardanger - Noregs Champagne?

BEREKRAFTIG REISELIV FOR FRAMTIDA, KVA INNEBER DET?
Vegkart frå reiselivsnæringa i Norge - Mot eit berekraftig reiseliv.
Kva er konsekvensane for norsk reiseliv om ein tek berekraft på alvor.

KREATIVITET OG INNOVASJON FOR EI BEREKRAFTIG UTVIKLING - DET GRØNE HARDANGER!
Lokalmatproduksjon i Hardanger - Korleis ser framtida ut?
Fylkesvinnar for Smartare energi: Norheimsund skule
Siderklyngeprosjektet.
Næringsutvikling i Hardanger - Kva skal vi leva av i framtida?
 
bb_165

Samferdselsplan

Hardangerrådet iks har i 2012 utarbeidd ein oppdatert Samferdselsplan for Hardanger 2014 - 2018.
Les meir >>
bb_140

Regionalt næringsfond

Hardangerrådet har frå 2004 til 2014 årleg fått midlar til Regional Næringsutvikling, løyvde av Hordaland fylkeskommune med grunnlag frå Statsbudsjettet kap 551 post 60.  Hardangerrådet har teke ansvaret for forvaltninga av midlane og kallar det Regionalt Næringsfond Hardanger(RNH).
Les meir >>
bb_166

Hardanger 2030

Hardanger 2030 er fellestittelen på eit langsiktig arbeid i og for regionen Hardanger framover mot årstalet 2030.
Les meir >>
Samhandling

Samhandlingsreforma

Prosjekt Samahandlingsreforma i Hardanger vart etablert i 2010, og avslutta no i 2015.
Les meir >>
Hardanger
Hardanger


Prosjektoversikt

Her er ein oversikt på dei prosjekta Hardangerrådet er pådrivar i, driv sjølv og saman med andre.
Last ned pdf