toppbanner-hr

AKTIVITET OG PROSJEKT

expedition amundsen 1 av kai-otto melau

Hardangerkonferansen 2016

Hardangerkonferansen 2016 vart arrangert i  Eidfjord 9.-10. november 2016 på Quality Hotel Vøringsfoss .
Fokus i 2016 er på omstilling og det grøne skiftet.
Innlegga finn du her:
bb 165

Samferdselsplan

Hardangerrådet iks har i 2012 utarbeidd ein oppdatert Samferdselsplan for Hardanger 2014 - 2018.
Les meir >>
bb 140

Regionalt næringsfond

Hardangerrådet har frå 2004 til 2014 årleg fått midlar til Regional Næringsutvikling, løyvde av Hordaland fylkeskommune med grunnlag frå Statsbudsjettet kap 551 post 60.  Hardangerrådet har teke ansvaret for forvaltninga av midlane og kallar det Regionalt Næringsfond Hardanger(RNH).
Les meir >>
bb 166

Hardanger 2030

Hardanger 2030 er fellestittelen på eit langsiktig arbeid i og for regionen Hardanger framover mot årstalet 2030.
Les meir >>
samhandling

Samhandlingsreforma

Prosjekt Samahandlingsreforma i Hardanger vart etablert i 2010, og avslutta no i 2015.
Les meir >>
map hardanger
Hardanger


Prosjektoversikt

Her er ein oversikt på dei prosjekta Hardangerrådet er pådrivar i, driv sjølv og saman med andre.
Last ned pdf
IS Fjordvegen
Film Location Hardanger
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
IS Fjordvegen
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Film Location Hardanger
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Lenkjer