toppbanner-HR

AKTIVITET OG PROSJEKT

IMG_4173

Hardangerkonferansen 2019

Hardangerkonferansen 2019 var på Hotel Ullensvang i Ulvik 13.-14.11.2019
Her finn du alle innlegga.
På konferansen vart også Nyskapingsprisen2019 delt ut av Sparebankstiftinga Hardanger
I år fekk Siderklynga Hardanger denne, som er på kr 300.000,-: Gratulerar!

Presentasjonane frå Hardangerkonferansen 2019 finn du her:
KORLEIS KAN DIGITALISERING GJE AUKA VERDISKAPING
Digitaliseirng i offentleg sektor - levande lokalsamfunn
Digitalisering i privat sektor
Korleis få til nyskaping i praksis
Framtidas lokalsamfunn. Godt døme på korleis ein har snudd ein negativ trend.
Team Hardanger - Besøksforvaltning

REISELIV - OPPLEVINGAR I FOKUS!

MEIR VEKST I HARDANGER - KVA MÅ TIL?
Fortrinn for næringsutvikling i Hardanger.
Hardanger produksjonsskule
Ung i Hardanger - Er Hardanger framtida for oss?
Samarbeid gjennom forankring.
Hardanger - lokomotiv i norsk fruktdyrking?
Kvifor valde eg Hardanger 1 ?
Kvifor valde eg Hardanger 2 ?
Vestland fylkeskommune - sentral aktør for distriktsutvikling.   
bb_165

Samferdselsplan

Hardangerrådet iks har i 2012 utarbeidd ein oppdatert Samferdselsplan for Hardanger 2014 - 2018.
Les meir >>
bb_140

Regionalt næringsfond

Hardangerrådet har frå 2004 til 2014 årleg fått midlar til Regional Næringsutvikling, løyvde av Hordaland fylkeskommune med grunnlag frå Statsbudsjettet kap 551 post 60.  Hardangerrådet har teke ansvaret for forvaltninga av midlane og kallar det Regionalt Næringsfond Hardanger(RNH).
Les meir >>
bb_166

Hardanger 2030

Hardanger 2030 er fellestittelen på eit langsiktig arbeid i og for regionen Hardanger framover mot årstalet 2030.
Les meir >>
Samhandling

Samhandlingsreforma

Prosjekt Samahandlingsreforma i Hardanger vart etablert i 2010, og avslutta no i 2015.
Les meir >>


Prosjektoversikt

Her er ein oversikt på dei prosjekta Hardangerrådet er pådrivar i, driv sjølv og saman med andre.
Last ned pdf