Uttale frå Hardanger Ungdomsråd om Skulehelsetenesta i Hardanger

hu 9 2 2017 i kinsarvik
Hardanger Ungdomsråd vedtok felles uttale om skulehelsetenesta i Hardanger. Uttalen er sendt til alle kommuneane med kopi til Ordførarane.


Les uttalen her

Møteboka kan du lesa her

Publisert 2017-02-10 14:58


This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
Lenkjer