toppbanner-HR

Spleiselag overtar kunstnarbustad i Berlin. Ny søknadsfrist er 25.november 2016.

sak fr%c3%a5 hf
Det er med stor glede at Hardanger kunstlag har fått til eit spleiselag som sikrar leigeavtalen av husværet i Berlin for 2017.
Den nye ordniga gjer at tildeling av opphaldet er noko endra.
Kunstnarar kan søkja allereie no. Fristen er 25.11.2017.  Dette er veldig kort søknadsfrist, men det gjer at ein kan tildela opphald alt frå januar av, slik at husværet vert i kontinuerleg bruk.

Søknad kan sendast til johildm@hotmail.com

Søknadsskjema finn de her:

Publisert 2016-11-17 15:22


IS Fjordvegen
Film Location Hardanger
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Flag_of_Europe_svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
IS Fjordvegen
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Film Location Hardanger
Flag_of_Europe_svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Lenkjer