toppbanner-hr

Regionalt Etablerarfond Hardanger 2017

dolcvidda
Hardanger er tildelt kr 584 000 av Hordaland fylkeskommune til etablering av bedrifter i 2017.

Regionalt Etablerarfond Hardanger 2017 er eit av tre regionale fond i Hordaland. Hardangerregionen omfattar dei 7 kommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang og Ulvik.
 
Dette regionale etablerarfondet skal nyttast som eit målretta tilskot på inntil 50.000 kroner til etablering av bedrifter.
Søknader må sendast på www.regionalforvaltning.no under støtteordninga Regionalt Etablerafond Hardanger 2017.

Søknadane vert handsama fortløpande, og det er lagt opp til rask sakshandsaming.

Ingen søknadsfrist.

Meir informasjon og krav til søknad finn du her, ellr gå inn på www.hardanger.com.

Kontaktperson er:
Trude Lægreid Rinaldo, Konsulent i Hardangerrådet
mail: trude@hardangerraadet.no
tlf: 48954550

Publisert 2017-04-06 08:41


IS Fjordvegen
Film Location Hardanger
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
IS Fjordvegen
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Film Location Hardanger
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Lenkjer