Regionale kulturmidlar i Hardanger kr 100 000

bilde av annonse 2016
Alle kommunane i Hardanger lyser i felleskap ut regionale kulturmidlar.  Hardanger Kulturråd er nemnd for tildeling.  Søknad skal sendast til Hardangerådet på post@hardangerraadet.no innan 6. juni 2016. Prosjekt med regional karakter vert prioritert.

Publisert 2016-04-29 15:19


This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
Lenkjer