PREinvitasjon til Hardangerkonferansen 2016

eidfjord-amazing-destination-quality-hotel-v%c3%b8ringfoss
Set av dagane 9.-10. november og kom til Eidfjord!

PREinvitasjon Hardangerkonferansen 2016
 
HARDANGER I OMSTILLING
I år set me fokus på korleis regionen må omstilla seg for å skapa ny vekst.
Og er Hardangernamnet er det kjent nok og sterkt nok som merkevare?

Publisert 2016-06-28 15:18


This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
Lenkjer