Kvar går vegen vidare?

evalueringsseminaret 8 9
Evalueringsseminar for Samhandlingsreforma i Hardanger og Voss på Lofthus 8.9.2016.
Prosjektet er avslutta. Seminaret såg på kva som er gjort og korleis kunnskap og erfaring kan nyttast til  beste for måloppnåing i framtida. Frå St.Olav Hospital i Trondheim kom Tor Åm og delta sin kunnskap.

Alle innlegga fin du her:

Publisert 2016-09-09 09:14


This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
Lenkjer