toppbanner-hr

Hardingtinget 2018

hardingtinget 1
Torsdag 15. februar er de på nytt duka for Hardigting i Hardanger.  Her samlast alle formannskapa i Hardanger til inspirasjon og diskusjon.

Tema for dagen:
Del 1: Framtidig regionsamarbeid i Hardanger
Del 2: God samfunnsutvikling med utviklingskapasitet og tillit!
v/ Distriktssenteret – kompetansesenter for distriktsutvikling

 
Program:
09.30 – 10.00 Registrering
10.00 – 10.15 Opning v/ Rådsordførar Hans Petter Thorbjørnsen
10.15 – 12.00 del 1: Framtidig regionsamarbeid i Hardanger
- Utviding av regionsamarbeid til Hardanger-Voss?
- Presentasjon av rapport etter fase 1
- Drøfting og vidare prosess
12.00 – 13.00 Lunsj
Voss herad v/fellesnemnd vert invitert v/ prosjektleiar og
fellesnemnd til å delta på del 1 av Hardingtinget.
13.00 – 14.45 del 2: God samfunnsutvikling med utviklingskapasitet og tillit!
- Føresetnader og utfordringar for godt samarbeid
- Kva kjenneteiknar god samhandling?
Distriktssenteret v/ Torbjørn Wekre og Trude Risnes
14.45 – 15.00 Oppsummering v/ Rådsordførar Hans Petter Thorbjørnsen
15.00 Møteslutt.

Publisert 2018-01-22 14:51


IS Fjordvegen
Film Location Hardanger
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
IS Fjordvegen
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Film Location Hardanger
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Lenkjer