Hardingtinget 2017 i Odda

10
Saman er me sterkast i Hardanger.  Dette var ein enige om etter at alle formannskapa i Hardanger var samla på Hardingtinget i går.
Vår felles identitet og våre felles mål er viktig å bruka til å styrkja regionen vår. Alle ønskjer eit sterkare og betre Hardanger.

I lag må me finna felles satsingar alle ønskjer å prioritera. Felles prioriteringar som turisme, lokalmat, folketalsvekst var nemnt i dei fleste gruppene.  
 

Presentasjonane finn du her


Publisert 2017-02-17 10:36


This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
Lenkjer