Hardangerrådet vitja Hordalandsbenken på Stortinget

hr 2
Hardangerrådet møtte tysdag Hordalandsbenken på Storitnget .
Hardangerrådet møtte tysdag Hordalandsbenken på Storitnget for å informera dei om viktige ting for Hardanger og kva me arbeider med.
I presentasjonen vart den framtidsretta industrien i Hardanger, Dyrk smart prosjektet og Destinasjon Hardanger som viktig reisemål i Noreg trukke fram. Dei fekk informasjon om ståa i kommunereformarbeidet. Av enkeltsaker vart Øystesevassdraget teke opp, samt tilråingar frå Hardanger om konsesjonkrafta, skatt på verk og bruk og klageadgang på kraftvedtak.

Publisert 2016-04-11 14:42


This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
Lenkjer