toppbanner-HR

Hardangerrådet kallar inn til ekstra rådsmøte

hardangerra%c2%a6%c3%a8det iks logo ligg cmyk
Tysdag 30. august 2016 er det ekstra Hardangerrådsmøte vedrørande kommunereforma. Fylksemannen Lars Sponheim deltek
Saker til handsaming:
HR-sak 37/16 Status kommunereforma
Les innkallinga her

Publisert 2016-08-26 08:36


IS Fjordvegen
Film Location Hardanger
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Flag_of_Europe_svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
IS Fjordvegen
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Film Location Hardanger
Flag_of_Europe_svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Lenkjer