Hardanger-konferansen 2017

th sandven 1  image - kopi
Hardangerkonferansen 2017 set fokus på føresetnader for å skapa ny vekst.

Set av onsdag 15.og torsdag 16. november 2017, lunsj til lunsj konferanse på Thon Hotel Sandven, Norheimsund i Kvam herad.


PREinvitasjon her

Kva er det om gjev oss lyst til å bu i Hardanger?
Kva bukvalitetar kan utviklast vidare?
Korleis kan reiselivet utviklast med vekst i vintersesongen?
Korleis kan kompetanse styrkja investeringslysta i Hardanger?

Publisert 2017-05-15 14:43


This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
Lenkjer