Etablerarkurs hausten 2017

plakat etabelrarkurs for nett
I stargropa?
Tenkjer du på å starta du eiga verksemd? Har du allereie starta opp, men vil læra meir?
BLI MED PÅ ETABLERARKURS!
Etablerarkurs i Hardanger hausten 2017.
Kurs for etableraren skal gje kunnskap, verktøy og innsikt i arbeidet med å starta ei verksemd. I tellegg vert du kjend med andre etablerarar og utvidar nettverket ditt.

Kursa vert haldne i Norheimsund, Kvam herad i november 2017.
HER er kursplan og litt innformasjon om dei ulike kursa
 

Publisert 2017-09-04 11:35


This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
Lenkjer