toppbanner-HR

Etablerarfond for Hardanger 2016

frukt 30 meter
Hardanger er tildelt kr 584 000 av Hordaland fylkeskommune til etablering av bedrifter.
Dette regionale etablerarfondet skal nyttast som eit målretta tilskot på inntil 50.000 kroner til etablering av bedrifter.
Søknader må sendast på www.regionalforvaltning.no under støtteordninga Regionalt Etablerafond for Hardanger.

Meir informasjon og krav til søknad finn du her, ellr gå inn på www.hardanger.com.

Kontaktperson er:
Trude Lægreid Rinaldo, Konsulent i Hardangerrådet
mail: trude@hardangerraadet.no
tlf: 48954550

Publisert 2016-04-12 13:51


IS Fjordvegen
Film Location Hardanger
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Flag_of_Europe_svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
IS Fjordvegen
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Film Location Hardanger
Flag_of_Europe_svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Lenkjer