Etablerarfond for Hardanger

bb sn 612
Hordaland fylkeskommune har oppretta 3 etablerarfond. Hardanger får eit av dei.
Totalt til Hardanger er det sett av 286 000 kroner. Det skal søkjast inn i RF13.50, og det er krav om at midlane skal nyttast i tråd med Hordaland fylke sin Regional plan for næringsutvikling 2013-2017. 
For meir informasjon om fondet og krav til søkjar, sjå vedlagt brev frå Hordaland fylkeskommune av 23.6.2015

Du kan også ta kontakt med oss eller med etablerarrettleiaren i kommunen din. (Team Hardanger).


Last ned krav til søknader og prioriteringskriterier (pdf)

Publisert 2015-07-08 08:09


This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
Lenkjer