toppbanner-HR

HARDANGERRÅDET

IMG_4966

Regionrådet 2020

Regionrådet er i 2020 dei 5 ordførane i Hardanger.  Dei er representantskapet i Hardangerrådet.  Ny rådsorførar er Torgeir Næss, Kvam herad
Les meir her
Eidfjord kommune: Ordførar Anders Vatle (Sp)
Kvam herad: Ordførar Torgeir Næss (Ap)
Ullensvang kommune: Ordførar Roald Aga Haug (Ap)
Ulvik herad: Ordførar Hans Petter Thorbjørnsen (Ap)
Voss herad: Ordførar Hans Erik Ringkjøp (Ap)
Hardingtingetc%202016

Hardingtinget

Hardingtinget er samansett av formannskapa i dei 5 Hardangerkommunane, totalt 37 representantar inklusive ordførarane.
Eidfjord, og Ulvik har 5 representantar kvar.
Kvam, Ullensvang og Voss har 9 representantar kvar.
Les meir her
 
Epleblom%2010

Rådmannsforum

Dei 5 rådmenna i Hardanger utgjer Rådmannsforum i 2020
Les meir her
Eidfjord kommune: Geir Underhaug
Kvam herad: Anita Hesthamar. leiar Rådmannsforum 2020
Ullensvang kommune: Ole-Jørgen Jondahl
Ulvik herad: Thore Hopperstad
Voss herad: Arild M. Steine

 
IMG_3381

Team Hardanger

Team Hardanger (TH) er eit fagleg nettverk mellom næringskontaktane og etablerarrettleiarane i kommunane/herada i Hardanger.     Les meir her

Eidfjord kommune: Lisbeth B. Celik
Kvam herad: Jan Tjosås - leiar
Ullensvang kommune: Inge Håvard Aarskog
Ulvik herad: Mona Hellesnes
Næringshagen i Hardanger: Sigmund Vereide
Næringshagen i Odda: Anna Gursli Langesæter
Visit Hardangerfjord: Andreas Skogseth