toppbanner-HR

HARDANGERRÅDET

Det%20nye%20Hardangerr%C3%A5det%202015-2019

Regionrådet 2015 - 2019

Regionrådet er dei 7 ordførane i Hardanger. Dei er representantskapet i Hardangerrådet.
Les meir her
Eidfjord kommune: Ordførar Anved Johan Tveit (Sp)
Granvin herad: Ordførar Ingebjørg Winjum (V)
Jondal kommune: Ordførar Jon Larsgard (Sp)
Kvam herad: Ordførar Jostein Ljones (Sp)
Odda kommune: Ordførar Roald Aga Haug (Ap)
Ullensvang herad: Ordførar Solfrid Borge (Sp)
Ulvik herad: Ordførar Hans Petter Thorbjørnsen (Ap)
Hardingtingetc%202016

Hardingtinget

Hardingtinget er samansett av formannskapa i dei 7 Hardangerkommunane, totalt 49 representantar inklusive ordførarane: Eidfjord, Granvin og Ulvik har 5 representantar kvar, Jondal 7 og Odda, Kvam og Ullensvang har 9 representantar kvar.
Les meir her
 
Epleblom%2010

Rådmannsforum

Dei 7 rådmenna i Hardanger utgjer Rådmannsforum.
Les meir her
Eidfjord kommune: Geir Underhaug
Granvin herad: Trude Hoflandsdal Letnes
Jondal kommune: Reidar Isdal
Kvam herad: Anita Hesthamar
Odda kommune: Magnus Steigedal
Ullensvang herad: Magnus Steigedal
Ulvik herad: Thore Hopperstad
Fellesnemnd Granvin-Voss: Arild Steine - prosjektleiar
Fellesnemnd Jondal-Odda-Ullensvang: Ole-Jørgen Jondahl - prosjektleiar
 
TH%20studietur%20p%C3%A5%20tunet

Team Hardanger

Team Hardanger (TH) er eit fagleg nettverk mellom næringskontaktane og etablerarrettleiarane i kommunane/herada i Hardanger.     Les meir her

Eidfjord kommune: Lisbeth B. Celik
Granvin herad: Olav Seim
Jondal kommune: Reidar Isdal
Kvam herad: Jan Tjosås - leiar
Odda kommune: Kristian Bondhus-Jensen
Ullensvang herad: Helga Helleland
Ulvik herad: Thore Hopperstad
Handalag Opplæringskontor: Tone Søgaard
Næringshagen i Hardanger: Sigmund Vereide
Næringshagen i Odda: Heidi Torkildsen Ryste
Hardanger
Hardanger