Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
2%20BANNER_1_Stride4Stride_984x170

Utdanning tilpassa lokale behov i framtida.

workshops3-500x211
Prosjektet skal gjennomføra 4 workshops med mål om å identifisera, forutsjå og implementera eksakte lokale behov. Våren 2022 kjem alle til Vestland og Hardanger. 
Målet er å utvikla konsept for å byggja lokale økosystem som kan finna behov og raskt få på plass utdanning. Eit slikt økosystem må inkludera både skule, næring, kommune og utviklingsaktørar. 

Publisert 2021-04-20 12:43


FLEIRE NYHENDE
earlall p%c3%a5 internasjonalt kommunenettverk

Internasjonalt kommunenettverk Vestland

Internasjonalt kommunenettverk Vestland. Ny programperiode Erasmus+ 2021-2027. På møtet deltok leiar i EARLALL Noelia Cantaro, der VLFK er medlem. Ho deltek også i Stride4 Stride prosjektet. EARLALL står for Europeisk organisasjon for livs lang læring regionalt og lokalt.
FLEIRE NYHENDE