Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Grants-logo
Nyhende skal leggast inn i modulen under. 

Regionalt Cooperation Magazine – nytt digitalt blad

framsida p%c3%a5 regional cooperation magazine 2
Her kjem 2 utgåva av dette internasjonale bladet som føl alle prosjekt under Fund for Regional Cooperation/EEA Grants.
Dette er eit nyoppstarta arbeid, og alle prosjekt har ansvar for å levera artiklar til bladet.

Denne utgåva har framside med bilder frå Hardanger, og ein artikkle om sider på side 28 og 29 under tittel: " Cider Cluster - building a new industry by sharing knowledge."

LINK TIL 2.UTGÅVA

Publisert 2021-04-20 12:43