HARDANGERKONFERANSEN 2022 i Norheimsund

Coullage%20HK%202022x

Norsk siderfest og VM i Bergen 10.-12.11.2022

Coullage%20siderfest%20bergen%2010_-12_11_22

SIDERLANDET.NO

Sider i 3 dagar til endes i Bergen. Då tek Hardanger og dei andre siderregionan over byen.
Hanen arrangerar Nordisk mesterskap i sider: "NORDIC INTERNATIONAL CIDER AWARDSog Matarena : Norsk siderfestival

Desse dagane kan du få smaka på utruleg masse sider, og du kan læra endå meir. ​
Gå inn på lenkjene og finn all informasjon du treng. 
Coullage%20NICA%20Norsk%20sider%20fest
Siderlandet.no

SIDERKULTUR

Hardanger fekk besøk frå Slovenia og Croatia i eit prosjekt som handlar om Siderkultur. Målet er å fremja næring og utvikling i distikta med bakrunn i kultur og tradisjon for framtidretta næring.
Dette ser me skjer med sider i Hardanger i dag. Via dette prosjektet er det blandt anna sett fokus på smak og me er iferd med å etablra eit smakspanel i Hardanger, lokalisert på NIBIO Ullensvang på Lofthus.
Dette var første møte igruppa, sjølv om prosjektet no har pågått i fleire år. Eit anna mål er å dela erfarngar og læra av kvarandre, noko som er mykje lettare når ein kjenner kvaranre.
Det var viktige og gode dagar i Øystese og Hardanger. På seminar disuketere me nostitasjon i Hardanger, fekk resultat av forsking og såg på moglegheiter i framtida.
Fredag var det synfaring, me besøkte fleire sidergardar og sjølvsag NIBIO. Lørdag Siderfestival i Øystese!
Gjestene våre var imponert over smarbeid, kor fruktbart område er og den veldig gode sideren. Også veldig spennande å få smaka dei gode siderane med fantastisk mat basert på lokale råvarer, som det vart diska opp med på Spildegarden og på Hardangerfjord Hotel.

Om eit par veker er det Norsk siderfestival i Bergen. Har du lyst til å lære meir om sider, oppleva nye smakar og ha det kjekt, anbefalar me Norsk siderfestival i Bergen 10.-12.11.2022 
Coullage%20Visit%20Hardanger%205_-9_10_22
1%20utlysing%20Hardanger%20Berlin%202023
IMG_3862

Hardangerkonferansen 2022 på Thon Hotel Sandven 9.-10.11.2022

                                          Link her

Hovudtema er:Styring og bruk av eigne ressursar?
Dei andre overskriftene er:
  • Attraktivitet/rekruttering/bustad/kompetanse
  • Såkornfond/kapitaltilgang
  • Arrangementsturisme
  • Kraft/kraftsituasjonen/grøne energiløysingar

 
Hardangerkonferansen 2022

Fjorden UNG og Future Club på Salmon Eye 14.09.2022

IMG_3862

Regionalt kulturfond Hardanger2022

Utlysing%202022

Regional Cooperation Magazine N.8

Edel sider x Yrjan Olsnes
Edel sider x Yrjan Olsnes

Sidereventyret i Hardanger og i Norge. Ei nasjonal siderklynge vil vera med å utvikla distriktsnorge.

Som partnar i dette store internasjonale prosjektet SIDERKULTUR, som også skal vera med å bidra til distriktsutvikling, har me ansvar for å skriva ein artikkel til dette digitale bladet kvart år. Denne gongen har eg skreve, med tittel som de ser ovanfor.

Her kan du lesa heile utgåva.
Vår artikkel fuinn du på side 23 og 24.
De finn ellers også alle dei andre utgåvene.

Stride 4 Stride på besøk til Vestland og Hardanger 07.-10.06.2022 - Internasjonalt prosjekt

Alle%20Steinsdalsfossen
Stride 4 Stride ved Steinsdalsfossen i Kvam herad
Karriere Vestland for Vestland fylkekommune og Hardangerrådet er partnarar i eit intrnasjonalt prosjekt om kompetanse. Sjå meir om prosjektet her: Stride4 Stride.

Alle partane skal møtast i dei ulike delane av prosjektet. På grunn av Covid  vart Hardanger og Vestland vårt fyrste fysiske treff.  Her er link til det EARLALL har lagt ut på sine sider
Hovudformålet med prosjektet er å få rett kompetanse til rett tid på rett stad, og i sentrum står dei yrkesretta faga i vgs - internasjonalt er dette VET skular.
Gruppa er sett saman av leiing ved skular, regional kompetanseutvikligar, forsking, fylkeskommunar avd utdanning m.fl.
Me hadde møte hjå Vestland fylkeksommune og Karriere Vestland i Bergen. I Hardanger besøkte me Boliden og arrangerte møte med lokale aktørar i Odda der skule, industri, næringshage og lokalt reiseliv var tilstades. 
Me fekk også lagt inn sidersafari.
Her er programmet, og det var rekordhøg deltaking 
ME BERRE GJER DET
ME BERRE GJER DET

SAMAN FOR REIN HARDANGERFJORD

Her er pressemelding sendt ut om prosjektet

Til inspirasjon kan du sjå serien "Plasthavet" på NRK


 

Vinter i Hardanger - nyklippte epletre

Vinter%20p%C3%A5%20Opedal

HARDINGTINGET 17.02.2022 i Øystese

God Jul

Hardintinget tok føres eg reiseliv og kraft. Her er nokre presentasjonar, fleire kjem. 
Presentasjonane:

Hardangerkonferansen 2021

Hardangerkonferansen 2021
Velkomen-til-fruktbare-Hardanger
Velkomen til fruktbare Hardanger
Klikk her for å lesa brosjyra >>
Uncorking-wine-cider
Stride4Stride
Hardangerrådet - eit samarbeidsselskap for kommunane i Hardanger

NYHENDE FRÅ REGIONRÅDET

sander og emilie

Hardanger Ungdomsting 4.4.2022

Vel gjennomført Hardanger Ungdomstig i Ulvik.
To store tema:
1. Utdanning og Bulyst
2. Rein Hardangerfjord

LES MEIR >>
presselansering 08 03 2022

ME BERRE GJER DET

Saman for REIN HARDANGERFJORD. Stiftinga Framtidshavet, Hardangerrådet og Samarbeidsrådet for Sunnhordland har gått saman for å rydda HEILE Hardangerfjorden på same dag - dette vert verdas største ryddeaksjon i verdas 5. lengste fjord 5 år etter plasthvale vart funnen her.
Men det skal skje mykje meir. Her kan du lesa pressemeldinga .

LES MEIR >>
img 5097

Hardingtinget 2022 i øystese

Hardingtinget 2022 har to hovudoverskrifter:
  • Ny regional reiselivsstrategi for Hardanger
  • Kraftsituasjonen/Straumprisane - kva kan gjerast? 
Her er innkalling til Hardingtinget 2022

LES MEIR >>
hardanger%20ungdomsting%202018

Hardanger Ungdomsråd

Hardanger Ungdomsråd er eit regionråd for ungdom i Hardanger.
For å fremja saker som gjeld born og unge,  for å ta del og vera med å skapa framtida til Hardanger,  for å verta kjende med ungdommar frå heile regionen og for å verta kjende med regionen var Hardanger fyrst ute med å laga ein plattform for dei unge. 

Les meir >>

Mangfaldet i Hardanger

Mangfaldet er stort i Hardanger. Hardanger er ein region med 4 kommunar der ein kan leva det gode liv nede ved fjorden eller lagt inne på Hardangervidda. Det er stor breidde i arbeidsplassar som vert tilbydd, alt frå reiseliv og landbruk, til internasjonal industri, til offentleg forvalting og lokalsjukehus. Me har eit rikt kulturliv der tilboda varierer frå gode kommunale kulturskular til internasjonalt kunstnarsenter i Ålvik. Gode lokalsamfunn er eit kjenneteikn.
 

Arrangementskalender

larm

Kva skjer?

I Hardanger er det eit yrande folkeliv med cruiseskip, turistar, og ikkje minst festivalar. Spesielt om sommaren er det livleg i regionen. Dei seinare åra har det dukka opp ei rekke nye festivalar. Her finn du noko for ein kvar smak. 
musikk-i-hagen

Kunst og kultur

Hardanger har gjennom århundre inspirert kunstnarar og kulturutøvarar, og er framleis ein region med eit pulserande kulturliv. Det er svært gode kulturskular i alle Hardangerkommunane og prisen for kulturtilboda i kulturskulen er ganske rimelege. Det er mange kultur- og kunstarrangement i regionen, nokon store og nokon små, og noko for ein kvar smak.
Kunst og kultur
tizir

Næringsliv

Næringslivet i Hardanger er variert. Vi har mange bedrifter som er verdsleiande på sine felt. I desse bedriftene finn me topp kompetansemiljø, som stadig flytter grensene for kva som mer mogleg å få til.
Næringsutvikling
Merkevare Hardanger
Fotograf : Eli Lund, Hardanger Folkeblad
Landleg velværeturisme
Landleg velværetursime er produkt, aktivitet og økonomi med lokal  forankring, der kvalitet og bærekraft er i fokus.    
Les meir >>
Prowell

Få oppdateringar frå Facebook

Kommunane i Hardanger

Kommunane

Bilete frå Hardanger - Klikk på bileta for større versjon

Fleire bilete >>

Galleri
Foto: Svere Hjørnevik/Fjord Norge