Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
2%20BANNER_1_Stride4Stride_984x170

Stride4Stride workshop 17.6.2021 i Toscana på nett.

presentasjon 17 6 2021
Frå presentasjonen til Hardangerrådet.
Hardangerrådet arbeider med 3 prosjekt som fokuserar på dei same utfordringane Stride4Stride gjer. 
1. Vestland fylkeskomune har delt fylket inn i 5 kompetanse forum, der Hardangerrådet er leiar for Kompetanseforum Hardanger-Voss, som består av skule, næring, kommunar, næringhagar og NAV.  
2. Utviklingsprosjekt med NAV. Populasjonen vår er i endring, me vert færre og alderen går opp. Korleis få tak i nok kompetent arbeidskraft i framtida. Korleis kvalifisera og vidareutdanna dei som bur her? 
3. Hardangerrådet planlegg saman med Karriere Vestland eit prosjekt der ein vil gje kunnskap om karriere moglegheiter i regionen også i barneskulen. 

Publisert 2021-04-20 12:43