toppbanner-HR

MØTEPLAN 2023 for Hardangerrådet m.fl.

Hardangerrådet iks har desse samarbeidsorgana frå dei 4 kommunane/herada:
Regionrådet (dei 4 ordførarane, m/varaordførarne som vara)
Hardingtinget (formannskapsmedlemmene i dei 4 kommunane)
Hardanger og Voss Ungdomsråd ( dei 5 leiarane og 5 nestleiarane  i ungdomsråda)
Rådmannsforum (dei 4 rådmennene)
Styret (3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer)
Team Hardanger( næringsutviklarane i  kommunane)

Møteplan 2023 her>>


 
Kopi%20av%20IMG_7068