toppbanner-HR

Hardingtinget 2023

Hardingtinget er samansett av formannskapa i dei 4 Hardangerkommunane, totalt 28 representantar inklusive ordførarane. Kvam herad og Ullensvang kommune har 9 representantar kvar. Eidfjord og Ulvik har 5 representantar kvar.

Hardingtinget 2023 16.02.2023 på Lofthus, Ullensvang kommune
Her er innkallinga
Tema for dagen er:
  • Reiselivsplan for Hardanger:  Status etter forprosjektet og vegen vidare
  • Forvaltning av Hardangerfjorden: Næringsutvikling i samspel med naturvern
  • Hardingtinget møtet statforvaltaren i Vestland  Liv Signe Navarsete: Naturvern versus miljø/klima og utvikling; Planprosessar; Orienteringar mm.