Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger
toppbanner-HR

Hardingtinget

Hardingtinget er samansett av formannskapa i dei 4 Hardangerkommunane, totalt 28 representantar inklusive ordførarane. Kvam herad og Ullensvang kommune har 9 representantar kvar. Eidfjord og Ulvik har 5 representantar kvar.