toppbanner-HR

Hardingtinget

Hardingtinget er samansett av formannskapa i dei 4 Hardangerkommunane, totalt 28 representantar inklusive ordførarane. Kvam herad og Ullensvang kommune har 9 representantar kvar. Eidfjord og Ulvik har 5 representantar kvar.

Her er nokre av presentasjonane frå 2022:
Reiseliv:
Ny regional reiselivsstrategi i Hardanger, Visit Hardangerfjord
Indikatorar for vellukka regional utviking - kva er det me skal påverka? Menon Economics

Ein strategi for ei fruktbar utvikling i Hardanger - lönsam satsing på mat og drikke, Hanen

MIMIR
VISIT NORWAY NASJONAL REISELIVSSTRATEGI
Kraft:
Kraftsituasjonen og straumprisar - kva kan gjerast, LVK