toppbanner-HR

Kommunestruktur

Hardangerrådet iks sende søknad til fylkesmannen 6.6.2014 om midlar til kommunestrukturarbeid. Målsetjinga er å utgreia føremålstenelege alternativ og tilrå framlegg, som skal til orientering i kommunane/herada i Hardanger.