Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger
toppbanner-HR

Kom-an.no

Kom%20an%20no
Dette er ein nettstad der du skal finna informasjon og oversyn på ressursar, nettverk, kompetanse, finansiering og andre ressursar.

Nettstaden er eit felles prosjekt mellom Hordaland fylkeskommune, Innovasjon Noreg og Fylkemannen i Hordaland. For meir informasjon gå inn på www.kom-an.no
kom-an-ny