NÆRINGSLIVET I HARDANGER

Hardanger har eit variert næringsliv med verksemder innan jordbruk, fiskeri, reiseliv, kultur, industri, varehandel, bygg- og anlegg, transport og kommunikasjon, vasskraft, konsulentverksemd, offentleg forvaltning og tenesteyting. Det er gode moglegheiter for å jobbpendla mellom kommunane, og det har vore realisert fleire større samferdselsprosjekt i regionen siste år som har auka mobiliteten mellom Hardangerkommunane.

Kommunane i Hardanger har etablerarteneste, og vil kunne gje råd og rettleiing i samband med søknad og verkemiddelapparat, m.m.
 
Knut-Bry-Tysso-1-282922

Aktuelt frå næringslivet

Næringslivet rundt Hardangerfjorden er variert. Vi har mange bedrifter som er verdsleiande på sine felt. I dese bedriftene finn vi topp kompetansemiljø, som stadig flytter grensene for kva som er mogleg å få til.
Les meir >>
lakseoppdretts

Ledige stillingar

Om du ynskjer tips om aktuelle verksemder for deg, ta kontakt med tilflyttarverten i einskildkommunen. Oversikt over ledige stillinger pr. no finn du her.
Les meir >>