Arealguiden.no

bilde av nettsida arealguiden
Dette er Norges beste guide til nærigsareal. På bilde ser de kva regionar som i dag er medlem, Hardanger er ein av dei.  Her ligg det ute ledige næringsareal/områder,  og det er plass til mange fleire. Har de spørsmål eller kanksje ledige næringsareal/lokaler, så ta kontakt med Hardangerrådet.<br />  
Arealguiden.no
MEIR AKTUELT