Hardingtinget

Hardingtinget er samansett av formannskapa i dei 7 Hardangerkommunane, totalt 49 representantar inklusive ordførarane: Eidfjord, Granvin og Ulvik har 5 representantar kvar, Jondal 7 og Odda, Kvam og Ullensvang har 9 representantar kvar.

Hardingtinget 2018 på Hotel Ullensvang 15.02.2018

Tema for dagen er :
Del 1: Framtidig regionsamarbeid i Hardanger
Del 2: God samfunnsutvikling med utviklingskapasitet og tillit!
v/ Distriktssenteret - kompetansesenter ofr distriktssutvikling

 
Hardanger
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
Lenkjer