toppbanner-HR

Hardingtinget

Hardingtinget er samansett av formannskapa i dei 5 Hardangerkommunane med Voss, totalt 37 representantar inklusive ordførarane. Kvam herad, Ullensvang kommune og Voss herad har 9 representantar kvar. Eidfjord og Ulvik har 5 representantar kvar.

Nytt Hardingting er torsdag 13.02.2020 på  Thon Hotel Sandven i Norheimsund. Meir informasjon kjem når innkallinga vert sendt ut.

Tema for dagen er : Besøksforvalting og besøksstrategi