toppbanner-HR

Hardingtinget

Hardingtinget er samansett av formannskapa i dei 5 Hardangerkommunane med Voss, totalt 37 representantar inklusive ordførarane.
Kvam hera, Ullensvang kommune og Voss herad har 9 representantar kvar.
Eidfjord og Ulvik har 5 representantar kvar.


Nytt Hardingting er torsdag 13.02.2020 på  Thon Hotel Sandven i Norheimsund.
Meir informasjon kjem når innkallinga vert sendt ut.


Tema for dagen er : Besøksforvaltingin og besøksstrategi


 
Hardanger
Hardanger