toppbanner-HR

Uttale om omlegging av SUA kontor

bb sn 609
Det er svært uheldig for Hardangerregionen at denne tenesta vert sentralisert, og kostnadane overført til næringslivet og kommunane. 
"Hardangerrådet krev at Justisministaren grip inn i denne sentraliseringa og tilbakefører Servicesenter for utanlandske arbeidstakarar(SUA) i Hordaland Politikontor i Bergen til Hardanger Lensmannskontor i Odda."

Last ned uttale sendt frå Hardangerrådet (pdf)

Publisert 2015-06-24 08:09