Uttale om omlegging av SUA kontor

bb sn 609
Det er svært uheldig for Hardangerregionen at denne tenesta vert sentralisert, og kostnadane overført til næringslivet og kommunane. 
"Hardangerrådet krev at Justisministaren grip inn i denne sentraliseringa og tilbakefører Servicesenter for utanlandske arbeidstakarar(SUA) i Hordaland Politikontor i Bergen til Hardanger Lensmannskontor i Odda."

Last ned uttale sendt frå Hardangerrådet (pdf)

Publisert 2015-06-24 08:09


This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
Lenkjer