toppbanner-HR

Uttale om omlegging av SUA kontor

bb sn 609
Det er svært uheldig for Hardangerregionen at denne tenesta vert sentralisert, og kostnadane overført til næringslivet og kommunane. 
"Hardangerrådet krev at Justisministaren grip inn i denne sentraliseringa og tilbakefører Servicesenter for utanlandske arbeidstakarar(SUA) i Hordaland Politikontor i Bergen til Hardanger Lensmannskontor i Odda."

Last ned uttale sendt frå Hardangerrådet (pdf)

Publisert 2015-06-24 08:09


IS Fjordvegen
Film Location Hardanger
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Flag_of_Europe_svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
IS Fjordvegen
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Film Location Hardanger
Flag_of_Europe_svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Lenkjer