toppbanner-hr

Hardanger Ungdomsting i Eidfjord

bb sn 621
Mandag var det klart for Hardanger Ungomsting i Eidfjord. Her var over 30 ungdommar frå dei ulike ungdomsråda i Hardanger. 
Rådmann i Eidfjord ønska oss velkomen, ny dagleg leiar i Hardangerrådet, Jostein Eitrheim ønska alle velkomen på Ungdomsting og la vekt på kor viktig dette er. Ordførar i Granvin og Jondal gjorde opp status i kommunereformarbeidet. Hovudarbeidet denne dagen var det Inga Marie Skavhaug frå Distriktsenteret som stod for, og etter ei kort innleiing var det tid for workshop og gruppearbeid.
Under finn de oppsummering frå dagen.

Oppsummering Verkstad Hardanger Ungdomsting (pdf)


Foto: T. Rinaldo

Publisert 2015-10-27 09:58


IS Fjordvegen
Film Location Hardanger
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
IS Fjordvegen
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Film Location Hardanger
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Lenkjer