toppbanner-hr

Hardanger UngdomsTING 19.01.2017

2
Hardanger Ungdomsråd hadde eit vellukka ungdomsting i Ålvik den 19. januar 2017.
 
Det var 27 ungdommar som kom til tinget og mange gode tema vart debattert. Dette parallellt med at ein lærte om det å laga debatt og å debattera om eit tema. Saka som fekk desidert flest røyster av deltakarane var Ambulanse tilbod i Hardanger. Ungdomen krev at det også skal vera trugt å bu i bygdene.
Referat finn du her:

Publisert 2017-01-25 11:28


IS Fjordvegen
Film Location Hardanger
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
IS Fjordvegen
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Film Location Hardanger
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Lenkjer