toppbanner-hr

Hardanger UngdomsTING 12.10.2015 i Eidfjord

bb sn 618
Hardanger Ungdomsråd skal ha UNGDOMSTING 12.10.2015 i Eidfjord. Her er alle rådsmedlemmer i alle dei 7 ungdomsråda i Hardanger invitert. Sist gong samla me nær 40 ungdommar i Odda.
Distriktssenteret vil fortelje om betydinga av unges innspel i arbeidet med kommunereforma. Det er viktig at ungdomen sine tankar og draumar for framtida vert høyrt. Distriktssenteret vil vise eksemplar på korleis unge vert involvert i arbeidet med kommunereforma andre stader i landet. Det vil deretter vere ein verkstad kor det vert lagt opp til diskusjon om moglegheiter, utfordringar og ønskjer for framtida. Dette er relevant knytt til prosessane i kommunereforma og plan- og utviklingsarbeidet i regionen. 

Innkalling Hardanger Ungdomstiing 12.10.2015 i Eidfjord (pdf)

Publisert 2015-09-23 09:52


IS Fjordvegen
Film Location Hardanger
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
IS Fjordvegen
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Film Location Hardanger
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Lenkjer