Gjer det som er bra for Hardanger

bb sn 610
Mandag 22.6 var det duka for storsamling i Eidfjord. Totalt var det 280 frammøtte.
Så og sei alle kommune-/heradstyrerepresentantar i Hardanger var tilstades med fleire. Dei 3 utgreiingane vart presentert av Bjørnar Dagestad og Joakim Øren. Rapportane finn de på heimesidene til kommunane.

Ole Bakkebø frå Fylkesmannen i Hordaland oppsummerte, og sa blant anna dette: " det dreier seg om å bygga ein ny kommune som skal vera i stand til å møta framtida.
Vedlagt her finn de notat frå møtet.

Last ned notat frå stormøte i Eidfjord (pdf)

Publisert 2015-06-24 10:09


This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
Lenkjer