hu eidfjord

HARDANGER UNGDOMSRÅD

Hardanger Ungdomsråd (HU) er landet sitt fyrste regionråd for ungdommar. Dei vart fyrste gong konstituert 10.februar 2010 i Odda.

Rådet er samansett av leiarane i dei 7 ungdomsråda i Hardanger. HU er eit partipolitisk uavhengig organ og målet med deira arbeid vert å styrkja Hardanger regionen som heilhet. Dei fungerer som eit talerøyr for ungdom i heile Hardanger og arbeider for engasjement og fokus på saker som gjeld born og unge. 
I 2015 var det for fyrste gong Hardanger Ungdomsting, der alle rådsmeldemmane i dei 7 ungdomsråda var invitert. Så og sei alle kom til Odda !

Her er noko av det HU har halde på med utanom rådsmøta:
Hardanger Ungdomsting
Aktivitetshelg

Klikk her for å lasta ned vedtekter for HU

For meir informasjon sjå: facebook.com/HardangerUngdomsrad
 

Innkalling og Møtebøker Hardanger Ungdomsråd

Hardanger Ungdomsråd har rådsmøter om lag 4-6 gonger i året. Rådsmøta er på omgang i kommunane.  I 2015 vart fyrste Hardanger Ungdomsting gjennomført. Stor suksess.

Hardanger Ungdomsting

img 8650
Hardanger Ungdomsting hadde si fyrste sete i Odda 5. februar 2015, nesten 5 år på dagen for grunnlegging av Hardanger Ungdomsråd. På HU TING er alle ungdomsrådsmedlemmer i heile Hardanger inviert til å ta del, for å verta kjende med kvarander og politisk arbeid i regionen og kommunane. Det vert ein mykje sterkare samhandling om dei er kjende med og trygge på kvarandre.

Uttalar frå Hardanger Ungdomsråd

fullsizerender2
vannskiklubb 9

Aktivitetshelger i regi av Hardanger Ungdomsråd

Aktivitetshelg i Øystese 2011 
Aktivitetshelg i Eidfjord 2012
Aktivitetshelg i Jondal 2013
Aktivitetshelg i Ulvik 2015
Aktivtetshelg i Eidfjord 2016
Aktivitetshleg i Odda 2017
Les meir >>
bb 195

Demokratiprosjektet

Hardanger ungdomsråd (HU) har sidan mai 2012 arbeida med eit demokratiprosjekt. HU har fått stønad frå Aktiv Ungdom, som er EUs ungdomsprogram for ikkje-formell læring, for å gjennomføra eit demokratiprosjekt med ungdom i Greve i Italia. 


Les meir >>
hu kvam 2 11 12 konstituerande m%c3%b8te

Mysteriekommunane

Mysteriekommunan var eit filmprosjekt Hardanger Ungdomsråd gjennomførte i 2012 og 2013. Formål var å bryta ned fordommar mot ungdom i andre Hardangerkommunar enn sin eigen. Mysterie fordi dei måtte trekka om kva kommune dei skulle under huda på.
bb 183
IS Fjordvegen
Film Location Hardanger
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
IS Fjordvegen
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Film Location Hardanger
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Lenkjer