ETABLERARTENSTE OG FOND

Etablerartenesta i Hardanger

Hardangerrådet har som ein av strategiane for arbeidet i rådet å ta ansvar for etablerarteneste i regionen og støtta kommunane i arbeidet med næringsutvikling.
Les meir >>

Etablerarfond for Hardanger 2018

Hordaland fylkeskommune har oppretta 3 etablerarfond.
Hardanger er eit av dei, og fekk i 2018  438 000 kroner til nyetablering og bedrifter og arbeidsplassar!
Det er i 2018 også kome tillegsløyving på kr 145 000 kroner , og på 200.000,-
Les meir >>
Hardanger
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
Lenkjer