toppbanner-hr

SAMFERDSELSPLAN FOR HARDANGER 2014 - 2018

Hardangerrådet iks har i 2012 utarbeidd ein oppdatert Samferdselsplan for Hardanger.
bb 165
Denne planen gjev oversyn over fråsegn frå Hardangerrådet til vegeigarane Stat og Fylke og kollektivselskapet Skyss. Hardangerrådet har oppdatert prioriteringslista for vegutvikling for dei komande 5 åra.

Samferdselsplan for Hardanger er eit dokument som fortel om forventningane frå Hardanger på transportsektoren. Det er alvorleg at 40% av riksvegane og dei overordna fylkesvegane i regionen manglar gul stripe.

Klikk her for å lasta ned samferdselsplanen
map hardanger
Hardanger
IS Fjordvegen
Film Location Hardanger
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
IS Fjordvegen
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Film Location Hardanger
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Lenkjer