Kommunestruktur

Hardangerrådet iks sende søknad til fylkesmannen 6.6.2014 om midlar til kommunestrukturarbeid. Målsetjinga er å utgreia føremålstenelege alternativ og tilrå framlegg, som skal til orientering i kommunane/herada i Hardanger.
Hardanger
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
Lenkjer