ODDA KOMMUNE

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum  (Foto: Reisemål Hardanger Fjord/NVIM)
Administrasjonsstad og sentrum i Odda kommune er byen Odda, som ligg inst i Sørfjorden i Hardanger. Kommunen grensar i nord mot Ullensvang, i aust mot Vinje, i sør mot Suldal og Sauda, og i vest mot Etne og Kvinnherad. Tettstader i Odda kommune er mellom anna Odda, Tyssedal, Røldal og Skare. Av andre stadnamn i Odda kan nemnast Buer, Mannsåker, Ragde, Reinsnòs, Seljestad og Vetrhus. Riksveg 551 medFolgefonntunnelen bind frå 2001 Odda saman med Kvinnherad. Europaveg 134, Haukelivegen går forbi Røldal. Haukelivegen går over Haukelifjell i mange tunnelar. Heilårsvegen bind saman Austlandet og Vestlandet. Avisa Hardanger Folkeblad kjem ut i Odda.

Kjelde: Wikipedia