KOMMUNANE I HARDANGER

Hardanger er landskapet langs og omkring Hardangerfjorden i Hordaland. Området startar i Kvam og Jondal i vest og fylgjer fjorden heilt inn til tettstaden Eidfjord i aust og sørover langs Sørfjorden til Odda, samt kringliggjande fjellområder som blant anna inkluderer Kvamskogen og deler av Hardangervidda og Folgefonna (Norges tredje største isbre).
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
Lenkjer