FINN SKULE OG BARNEHAGE I HARDANGER

Barnehagane og grunnskulane våre er relativt små med godt og trygt læringsmiljø. Oversikt over alle grunnskulane finn du her. Det er vidaregåande skular i Kvam herad, Odda kommune, Granvin herad og Ulvik herad, oversikt over desse finn du her. 
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
Lenkjer