Flytt-Til-Hardanger

FINN JOBB I HARDANGER

Hardanger har eit variert næringsliv med verksemder innan jordbruk, fiskeri, reiseliv, kultur, industri, varehandel, bygg- og anlegg, transport og kommunikasjon, vasskraft, konsulentverksemd, offentleg forvaltning og tenesteyting. Om du ynskjer tips om aktuelle verksemder for deg, ta kontakt med tilflyttarverten i einskildkommunen. Oversikt over ledige stillingar pr. no finn du her.