flytt-til-hardanger

FINN BUSTAD I HARDANGER

I Hardanger er det eit godt utval av einebustader, leilegheiter og tomter, og ein kan velja om ein ynskjer å bu i kommunesentra eller i område med mindre busetjing. Om du ynskjer oversikt over ledige tomter eller tips om utleigeobjekt, ta kontakt med einskildkommunane eller sjekk ledige tomter som er lagt ut (Lag lenkje) Oversikt over hus til sals i Hardangerkommunane finn du her.
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Lenkjer