FINN BUSTAD I HARDANGER

I Hardanger er det eit godt utval av einebustader, leilegheiter og tomter, og ein kan velja om ein ynskjer å bu i kommunesentra eller i område med mindre busetjing. Om du ynskjer oversikt over ledige tomter eller tips om utleigeobjekt, kan du ta kontakt med einskildkommunane.
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
Lenkjer