Kom-an.no

Dette er ein nettstad der du skal finna informasjon og oversyn på ressursar, nettverk, kompetanse, finansiering og andre ressursar.

Nettstaden er eit felles prosjekt mellom Hordaland fylkeskommune, Innovasjon Noreg og Fylkemannen i Hordaland. For meir informasjon gå inn på www.kom-an.no
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
Lenkjer