toppbanner-HR

Kom-an.no

Kom%20an%20no
Dette er ein nettstad der du skal finna informasjon og oversyn på ressursar, nettverk, kompetanse, finansiering og andre ressursar.

Nettstaden er eit felles prosjekt mellom Hordaland fylkeskommune, Innovasjon Noreg og Fylkemannen i Hordaland. For meir informasjon gå inn på www.kom-an.no
kom-an-ny
IS Fjordvegen
Film Location Hardanger
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Flag_of_Europe_svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
IS Fjordvegen
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Film Location Hardanger
Flag_of_Europe_svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Lenkjer