toppbanner-hr
dolcvidda

Etablerarkurs i Hardanger 2017


Formålet med etablerarkursa er å gje deg kunnskap, verktøy og innsikt i arbeidet med å etablera ei verksemd. I tillegg vert du kjend med andre etablerarar og utvidar nettverket ditt.

Aktuelle tema er:
- Forretningsplan
- Sal og marknadsføring
- Budsjett
- Prising
- Balanse og rekneskap

Det er Tone Søgaard på Handalag Opplæringskontor i Norheimsund som er kursleiar.
Her er kursprogram for 2017

Kursporgram 2017
etablerarkurs 2017
IS Fjordvegen
Film Location Hardanger
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
IS Fjordvegen
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Film Location Hardanger
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Lenkjer