Etablerarkurs i Hordaland 2019

I dag er etablerartenesta i Hordaland organisert via Etablerersenteret i Bergen. Dei har fått i oppdrag å tilby denne offentlege tenesta til alle i Hordaland.
Dei tilbyr etablererkurs og rådgiving til etablerarar, gründerar, oppstartsbedrifter og entreprenørar.
Trenger du hjelp til å koma i gang med din forretningsidé eller vidareutvikla ei etablert bedrift, så har dei brei erfaring innan forretningsplanlegging.
Etablerarsenteret er eit offentleg tilbud. Det er finansiert gjennom eit spleiselag mellom Hordaland fylkeskommune og 22 andre kommunar i Hordaland.
Kurs og rådgjeving vert stort sett tilbydd i Bergen, og alle er velkomne dit.

For meir informasjon om tenesta og kursplan gå inn på:
ETABLERERSENTERET.NO
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
Lenkjer