toppbanner-HR
15056754_366398850411144_6168424501437530112_n

Etablerarkurs i Hordaland 2019

I dag er etablerartenesta i Hordaland organisert via Etablerersenteret i Bergen. Dei har fått i oppdrag å tilby denne offentlege tenesta til alle i Hordaland.
Dei tilbyr etablererkurs og rådgiving til etablerarar, gründerar, oppstartsbedrifter og entreprenørar.
Trenger du hjelp til å koma i gang med din forretningsidé eller vidareutvikla ei etablert bedrift, så har dei brei erfaring innan forretningsplanlegging.
Etablerarsenteret er eit offentleg tilbud. Det er finansiert gjennom eit spleiselag mellom Hordaland fylkeskommune og 22 andre kommunar i Hordaland.
Kurs og rådgjeving vert stort sett tilbydd i Bergen, og alle er velkomne dit.

For meir informasjon om tenesta og kursplan gå inn på:
ETABLERERSENTERET.NO
etablerarkurs
IS Fjordvegen
Film Location Hardanger
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Flag_of_Europe_svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
IS Fjordvegen
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Film Location Hardanger
Flag_of_Europe_svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Lenkjer